:--ringheim.biz--:

Nyttige linux komandoer

Her er nokon komandoer som kan brukes i linux (i alle fall Mandrake). Dette er komandoer som eg ikkje bruker så ofte, og eg fant derfor ut att eg kunne legge dei ut her slik att eg huksar dei til neste gang eg har bruk for dei

KomandoBeskrivelse
ntsysvKomando for å bestemme kva programmer som skal starte ved boot i det runlevel som blir kjøyrd.
lsLister ut alle filene i den mappa du er i.
psViser eit utvalg av dei prosessene som kjøyrer på maskina. Bruker ofte -A for å vise alle prosessene.
sortSorterer det som blir sendt inn til den. F.eks sort < usortert.txt
grepBrukes for å finne ein gitt tekst string i input til komandoen.
whichDenne brukes ved å skrive "which komando" og vil vise path til komandoen som blir skrevet etter which
stringsSkriver ut all mennesklig forståelig tekst i ei fil.
unameViser informasjon om systemet (sjekk linken)
dfViser kor mykje av disk plassen som er brukt på dei forsjellige diskene. df -h viser det i mennesklig leselige former
duKomando som estimerer størrelsen av ei mappe. Bruk -h for å få human readable.